Klockarängens

    Samfällighet

        på härliga Vätö

KLOCKARÄNGEN - VÄTÖ           

Senaste nytt

 

Sommarvattnet stängs sista oktober

2017-08-24

 

Vattenprov på föreningens sommarvatten

 

Länk till vattenprov 2017

2017-07-04

 

Protokoll årsmöte

 

Länk till protokollet för årsmötet lördagen den 13 maj 2017.

2017-07-01

 

Var rädd om vårt dricksvatten! Bevattna ej gräsmattor!

Var rädd om vårt gemensamma grundvatten så att vi inte får in saltvatten i våra brunnar! Det gäller givetvis både det gemensamma sommarvattnet och om du har vatten från egen brunn.

2017-04-18

 

Länk till information om grundvatten.

2017-05-15

 

Eldingsförbud

 

Länk till information om eldningsförbud från kommunen

2017-05-15

 

Allmän information

 

Föreningens arbetsdagar

Vårt områdes arbetsdagar är första lördagen i juni och september.

 

Ojämna år, t.ex. 2017, har fastigheter med

ojämna fastighetsbeteckningsnummer arbetsdag på våren 2017 och fastigheter med jämna fastighetsbeteckningsnummer har arbetsdag på hösten 2017.

 

Jämna år, t.ex. 2018, har fastigheter med

jämna fastighetsbeteckningsnummer arbetsdag på våren 2018 och fastigheter med ojämna fastighetsbeteckningsnummer har arbetsdag på hösten 2018.

 

Samling sker vid brevlådorna kl. 10:00.

 

På arbetsdagarna genomförs röjning av sly på områdets två gemensamma genomfartsvägar, Klockarängsvägen och Gäddans väg. Vidare ordningsställs badbryggor, badplats, fotbollsplan samt övrigt som det finns behov av att göra.

 

För deltagande på arbetsdag sker reducering av årsavgiften året efter.

OBS! Endast en arbetsdagsersättning per fastighet och år kan utgå.

 

Områdets vägar

Styrelsen vill särskilt uppmärksamma fastighetsägarna om följande;

-Att inga fasta eller rörliga föremål får finnas på eller i direkt anslutning till vändplanerna

-Att samtliga vägar inom samfälligheten ska vara fria från träd/ hängande grenar inom 5,5 meters bredd. Om dike finns längs väg, ska dikeskant som gränsar till fastighet samt dike räknas in i måttet 5,5 meter. Dike och dikeskant ska vara fritt från träd och sly för god vattenavrinning. Inom ovanstående bredd ska det vara fritt från hängande grenar upp till 4,7 meters höjd enligt krav från Vägverket/sophanterings entreprenör.

-Att tillse att eventuella dagvattenrör och diken hålls fria från hinder så att vattenavrinning kan ske.

-Att skyndsamt upplysa styrelsen om skador på stickväg, diken, dagvattenrör samt våra gemensamma vattenledningar så att dessa kan åtgärdas.

 

Vattenförsörjningen i området

Var rädd om vårt dricksvatten! Bevattna ej gräsmattor!

 

Var rädd om vårt gemensamma grundvatten så att vi inte får in saltvatten i våra brunnar! Det gäller givetvis både det gemensamma sommarvattnet och om du har vatten från egen brunn.

 

Glöm inte att stänga av ”sommarvattnet” vid tomtgränsen i slutet av oktober.

Ha vattenavstängningskran vid tomtgräns stängd då sommarvattnet sätts på, vanligen helgen före 1 maj. Vattnet stängs normalt av i slutet av oktober eller i anslutning till Alla helgons dag i början av november. Flera fastighetsägare har fått vattenskador pga. att man inte tömt den egna delen av ”sommarvattenledningen” in i sitt hus och därför fått frysskador som sedan lett till läckage när föreningen sätter på vattnet i maj. Fastighetsägare har också glömt att stänga av vattnet vid sin ”vattenpost” på hösten med samma resultat.

 

Förslag på förbättringar eller förändringar

Du som har fastighet inom samfälligheten är välkommen med förslag till styrelsen på förbättringar/förändringar när det gäller våra gemensamma vägar, vårt sommarvatten samt badplats och fotbollsplan.

 

Fastighetsägare kan också inlämna motion till styrelsen senast i början av mars månad och väcka förslag rörande föreningens verksamhet.

 

Grönområdet

Grönområdet som omgärdar våra fastigheter heter Norrveda 1:26 och ägs av N&R Holding Invest AB c/o Robert Sundberg, Päronvägen 4, 136 72 Vendelsö.

Mobil: 072-164 67 01.

 

Anmäl ändrade kontaktuppgifter till sekreteraren

Som fastighetsägare är du skyldig att anmäla ändrade kontaktuppgifter så som hemadress, mobilnummer samt mejladress samt kontaktuppgifter på ny ägare vid försäljning av din fastighet.

 

Pumphuset

Vissa har bara sommarvatten men vill vara i stugan vintertid ändå. Då vet du väl om att det finns ett rött litet pumphus längs Klockarängsvägen efter brevlådorna där du kan hämta vatten året om?

 

Styrelsen

2017-06-28